Adatvédelmi szabályzat:

 

Adatainak védelme

 

A "Megaprint Számítástechnika webshop" ezúton tájékoztatja Önt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve a szállítás lebonyolításához szükséges alvállalkozóknak (pl. futárszolgálat). Az elállás jogának érvényesítésekor kiállított módosító számlák kézbesítése miatt is felhasználhatjuk és átadhatjuk a regisztrációkor megadott adatokat a futárszolgálatnak. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

A "Megaprint Számítástechnika webshop" fontosnak tartja vásárlói adatainak biztonságos, és diszkrét kezelését.

 

Adatkezelés nyilvántartási száma:

 

Regisztrációs adatok

 

Vásárlóinknak a regisztráció folyamán meg kell adniuk személyes adataikat (név, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail stb.). Ezeket az adatokat kizárólag a megrendelések pontos teljesítése érdekében kérjük és tároljuk. Ügyfélszolgálatunk az Ön adatait arra használja, hogy szükség esetén felvegye Önnel a kapcsolatot, és teljesítse a megrendeléseket. Amennyiben a regisztrációkor hiányos adatokat ad meg a Vásárló (pl. csak keresztnév teljes név helyett), a megrendelést nem tudjuk teljesíteni.

 

A regisztráció megszüntetése

 

A "Megaprint Számítástechnika webshop" lehetővé teszi vásárlói számára a céggel való kapcsolattartás megszüntetését, és az adatainak törlését a nyilvántartásából.

Ehhez kérjük, küldjön egy e-mailt az aszodmegaprint@gmail.com címre, amelyben pontosan feltünteti a regisztrációkor megadott e-mail címét, nevét és belépési jelszavát. Felhívjuk figyelmét, hogy a regisztráció törlésekor minden adat el fog veszni.

 

Általános Használati Feltételek:

 

 1. A használati feltételek elfogadása:

  Minden alkalommal, amikor meglátogatja honlapunkat egyben el is fogadja annak általános használati feltételeit, amelyet szükség esetén - külön jelzés nélkül - kiegészítünk, javítunk. Kérjük, olvassa el Adatvédelmi Szabályzatunkat, amely szorosan kapcsolódik az Általános Használati Feltételekhez.

   
 2. A felhasználó felelőssége és a regisztráció:

  A webáruházhoz való hozzáféréshez regisztráció szükséges. A regisztrációval egyben elfogadja a honlap Általános Használati Feltételeit, beleértve az esetleges kiegészítéseket, javításokat, amelyek mindig ezen az oldalon olvashatók.

   
 3. Adatvédelem:

  A regisztrációs adatok és az egyéb felhasználókról gyűjtött adatok kezelését a honlap Adatvédelmi Szabályzata szerint kezeljük.

   
 4. Regisztráció és jelszó:

  A felhasználó felelőssége jelszavának biztonságos tárolása, továbbá szintén a felhasználó felelőssége hozzáférésének bárki által történő használata függetlenül attól, hogy azt engedélyezte vagy sem. Hozzáférésének engedély nélküli használata esetén azonnal értesítsen bennünket a következő e-mail címen: aszodmegaprint@gmail.com
 5. A tartalom:

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az oldalainkon található információk a lehető legpontosabbak legyenek, de az esetleges hibákért vagy hiányosságokért nem tudunk felelősséget vállalni. Az árváltozás jogát fenntartjuk! A szerződés magyar nyelven íródott. A webáruházban feltüntetett képek csak illusztrációk! Az oldalon szereplő árak nem minősülnek ajánlattételnek. A webáruházunk élő, a feltüntetett termékek ténylegesen rendelhetők. A vásárlást visszaigazoló e-maillel Vásárló egy érvényes visszaigazolással rendelkezik, a megrendelése élő. Amennyiben a megrendelést nem tudjuk teljesíteni, minden esetben írásban tájékoztatjuk a Vásárlót.

 

Elállás joga:

 

A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvény értelmében a Vásárló 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlási szándékától.

Ismertető a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletből:

A Vásárló a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

 

A Vásárló az elállási jogát gyakorolhatja:

 

· A termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a törvény szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig

· Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a törvény szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig

· Ha a törvényi előírás szerinti írásbeli megerősítés kézhezvétele, annak ismertetésére a termék kézhezvételének napjától, vagy a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, abban az esetben attól az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb, mint nyolc munkanap van hátra.

· Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

· A "Megaprint Számítástechnika webshop" a Vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríti.

· A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli.

· A vállalkozás követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 

A felek eltérő megállapodása hiányában a Vásárló nem gyakorolhatja a törvényi előírás szerinti elállási jogot az alábbi esetek alkalmával:

 

· Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte.

· Olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ.

· Olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó.

· hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta

· hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében

· szerencsejáték-szerződés esetében

· hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében

· élelmiszerek, valamint egyéb mindennapi fogyasztásra szolgáló termékek rendszeres házhozszállítására vonatkozó szerződésekre

· az olyan szállást nyújtó, szállítási, étkeztetési vagy szabadidős szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre, amelyek alapján a vállalkozás e szolgáltatásokat meghatározott időpontban vagy meghatározott időszakban nyújtja.

 

A törvény további részleteinek megtekintése itt:

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900017.kor

 

Elállási jog gyakorlásának menete

 

Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti ügyfélszolgálati elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon.

Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését.

A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni!

Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli!

A termék visszaérkezését követő harminc napon belül a "Megaprint Számítástechnika webshop" a Vásárló által megadott bankszámla számra visszatéríti a termék vételárát

 

Garanciális ügyintézés:

 

A Megaprint számítástechnika az Ön által vásárolt eszközre a 117/1991(IX.10) számú kormányrendeletben meghatározott 12 hónap időtartamra jótállást vállal.
A gyártó által vállalt kedvezőbb jótállási időt a termék neve mellett szerepeltetjük. Ebben az esetben a gyártó által vállalt jótállási idő az érvényes.
 
Általános  jótállási feltételek:
 
1.A 3 napon belüI meghibásodott készüleket a Megaprint számítástechnika -ha az eszközzel azonos tipusú berendezés a raktárában rendelkezésre áll-azonostipusú új eszközre cseréli.
Ha a raktárkészlet ezt nem teszi lehetővé akkor a vásárló kivánságának megfelelően a Megaprint számítástechnika a visszaszolgáltatott berendezés vételárát visszafizeti a vásárlónak vagy az árkülönbözet kiegyenlitésével a hibás berendezést más eszközre cseréli.
2.Egy meghibásodott berendezés cseréjének illetve a vételár visszafizetésének elengedhetetlen feltétele a készülék és a készülék valamennyi tartozékának átadása a Megaprint számítástechnika részére.
3.A garanciális berendezések jótállás érvényesitésének helye: Megaprint számítástechnika 2170 Aszód Kossuth L. út 3 alatti szervize.
4.A Megaprint számítástechnika gondoskodik a javitásra leadott, meghibásodottkészülékek garanciális javításáról illetve cseréjéről.
5.A garanciális ügyintézés feltétele a termék egyedi azonositó cimkéjének olvasható ,sérülésmentes megléte.
6.A garanciális javitás időtartamával a készülékre adott garancia ideje meghosszabbodik.
 
A Megaprint számítástechnika által biztositott jótállas nem vonatkozik:
 
1. Akészülékkel szállitott fogyó-  és segédanyagokra;
2.A normál elhasználódásnak tulajdonitható vagy üzemszerű kopásból keletkezett,valamint a szakszerűtlen beavatkozásból eredő meghibásodásokra, javitásokra és alkatrészcserékre;
3.A nem eredeti vagy a gyártó által nem jóvahagyott segédanyagok és kellékek használata miatt bekövetkezett meghibásodásokra;
4.A használati utasítás be nem tartásából,továbbá a nem rendeltetésszerű használatból, vagy az esetleges alkalmazói szoftverek hibás beállításából meghibásodásokra;
5.Az erőszakos beavatkozásból, elemi csapásból, helytelen szállitásból vagy raktározásból  adódó törésekre és meghibásodásokra.
A garanciális ügyintézéshez a Megaprint számítástechnika a garancialevél felmutatását kéri. A garanciális igény csak a szabályosan kiállitott jótállási jegy felmutatásával és a vásárlást igazoló számlával vagy nyugtával együtt érvényesíthető!
A szabálytalanul kiállitott jótállási jegy vagy a jegyen  történt bármilyen javitás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.
A számitógép-összeszerelési szolgáltatásunk igenybevételével vásárolt termékekre az alkatrészenkénti garanciális feltételek vonatkoznak.
Amennyiben a megjavított készülékeket 6 hónapig nem veszik át, abban az esetben a 2/1985M. T.SZ. rendelet előírásai szerint a készüléket értékesitjük!
 
Amennyiben futárszolgáltatásunkat választotta vásárláskor, és a termék meghibásodott, a futár igénylését telefonon, vagy email-ben tudja kérni munkatársunktól. Szolgáltatásunk kizárólag saját garanciás, tehát külön gyártói, vagy importőri garanciajeggyel nem rendelkező termékek esetén vehető igénybe, és csak azokra a termékekre, melyek kiszállítása futárszolgáltatással lett megrendelve.
 
Felhívjuk figyelmét, hogy ha a visszaküldött terméken a megjelölt hibát nem tapasztaljuk, vagy a garanciavesztéssel járó feltételek közül valamelyik teljesül, a bevizsgálási díjon felül a szállítási költségekre (be és vissza) bruttó 2.000 Ft-ot számítunk fel.
 

Amennyiben a megrendelt termék meghibásodna, a következő a teendő:

 

- ha a termék saját garancialevéllel rendelkezik, akkor a garanciális ügyintézést a garancialevélen feltüntetett szakszerviz végzi, így hozzájuk kell eljuttatni a terméket.

- ha a termék nem rendelkezik külön garancialevéllel, akkor a terméket hozzánk kell eljuttatni, mi pedig továbbítjuk a nagyker szervizébe

- a visszaszállítás költsége és felelőssége a Vásárlót terheli

- a meghibásodott terméket összes tartozékával együtt, lehetőleg a saját dobozában kell visszajuttatni részünkre

- fizikai sérülésekből eredő hibákra a garancia nem vonatkozik (pl. leejtett termék), továbbá ugyanez érvényes a nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülésekre és meghibásodásokra

- szintén garanciavesztéssel jár a vonalkód vagy szériaszám hiánya, hiszen ezek alapján azonosítjuk be a termékeket

- amennyiben a szállítás során keletkezett sérülés, azt csak az azonnali jegyzőkönyv felvétel esetén tudjuk elfogadni, ezért mindig alaposan ellenőrizni kell az átvett csomagot, még a futár távozása előtt

- adathordozó leadása esetén az adatokról biztonsági mentés készítése szükséges (amennyiben az adathordozó még lehetővé teszi), mert az azokon tárolt adatokért felelősséget nem vállalunk

- a leadáskor kérjük mellékelni a részletes leírást a hibajelenségről, hogy továbbítani tudjuk a nagyker szervize felé.

^